Tuesday, 19 November 2013

Ancas y palancas: mecánica natural y mecánica humana

Ancas y Palancas (Steven Vogel, 2000, Tusquets Editores - Metatemas), és un tractat de mecànica, per tant ens parla d'estructures, d'esforços, de tensions, de tot allò que aguanta el món que ens envolta, li dóna forma i el fa moure, però no ho fa només des del punt de vista de l'enginyer, ho fa també des del punt de vista del que observa la natura.

Els exemples que trobarem per il·lustrar les idees són tant de la natura com de la tecnologia, i moltes vegades compara ambdues solucions. L'explicació és amena i de lectura fàcil, sense deixar d'explicar bé els conceptes i les idees. Dóna uns quants exemples de com es pot treure profit del que trobem a la natura per millorar els nostres dissenys, tot i que el llibre és del 2000, i per tant prou recent, s'ha de tenir en compte que la tecnologia ha avançat i que la natura sempre ens dóna sorpreses (com trobar uns engranatges en les cames d'un insecte).

No comments:

Post a Comment