Tuesday, 27 October 2015

Professor Povey's Perplexing Problems


Professor Povey's Perplexing Problems de Thomas Povey és un recull de problemes de matemàtiques i física a nivell preuniversitari. Hi ha una gran varietat de problemes i la seva solució. El més interessant, a banda dels problemes en si, són els comentaris que acompanyen a les solucions.

Hi ha una pàgina web amb més material: Perplexing problems.Aquí hi teniu un exemple d'un dels priblemes que hi podeu trobar, amb el seu sistema de classificació amb estrelle:


1 comment: